Koenigreich Galizien und Lodomerien, Liesganig

Koenigreich Galizien und Lodomerien. Mapa w 33 arkuszach, w skali ok 1: 288 000. Autor Joseph Liesganig. Rok wydania 1824. Mapa ze zbiorów UMCS.
słowa kluczowe:Galicja, Lodomeria, Liesganig
kategorie:Mapy - chronologicznie >> XIX wiek
Mapy - wg. skali >> do 300 000
Mapy - autor/tytuł >> L...
data wpisu2016-02-03
url:http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=17798